To, co nás SPOJUJE.

Také to tak máte?

Navzdory všem životním lekcím, které se s námi mnohdy skutečně nemazlí a zanechají značně hluboké šrámy v našich srdcích a nitru, přes to vše se odkudsi zas a znova ozývá.
Možná jen tichý a nepatrný, přesto stále přítomný hlas. Ten, který možná tiše, ale jisto jistě „šeptá“… „Má to SMYSL.“

A tedy, optimismus opět převládne a intenzivně se zablýská ta jiskra naděje. Pokud jste tedy jako já, pak jste rodilá/ý optimistka/ta a věříte vždy v tu pozitivní variantu. 

V současnosti a celosvětové „krizi“ to spatřuji jako více než důležité. Jsme evidentně na pokraji jedné epochy a vydáváme s vstříc zcela novým a neprobádaným „břehům.“ Avšak názory na ně a jejich podobu se značně různí a nové scénáře přibývají doslova jako houby po dešti. 

Avšak přijetí současného stavu jako reality a převzetí odpovědnosti za vlastní názory i činy v této spolutvorbě „nového světa“ je teď nevyhnutelné. Možná si tu a tam posteskneme po „starých dobrých“ časech a je to tak v pořádku. Čerpat ze svých minulých zkušeností a tu a tam se vzájemně „podpořit“ milými vzpomínkami.

 

Ale důležitá je přítomnost.

 

Abychom TEĎ více než kdy před tím zůstali co nejvíce zakotveni v přítomném okamžiku a „hlídali“ si své myšlenky. Ony skutečně TVOŘÍ REALITU. Abychom soustředili svou mysl na pozitivní „výsledky“ a i ve svých srdcích je s „jistotou“ očekávali, ovšem bez úpěnlivého a tedy v konečném výsledku spíše kontraproduktivního lpění na stavu na průběhu věcí a situací budoucích.

Proč je to tak důležité?

Protože svým lpěním na čemkoliv nejen že vnitřně nedáváme prostor DŮVĚŘE v moudrost Existence, Boha, Universa, prosím, pojmenujte si dle svých preferencí svou „modlu“ víry, jež nás přesahuje bez odsuzování víry druhého člověka. Ale v dalším důsledku také svým lpěním spíše „odrážíme“ možnost reálné manifestace našich přání a snů. Spočiňme spíše v pochopení a vědomí, že VŠE JE V POŘÁDKU a z pohledu Existence probíhá právě tak, jak má. Ovšem s hlubokou vírou a ideálně plně láskyplnou vizí ve své mysli. A také připusťme konečně ve své „lidské velikosti“, že ODLIŠNÝ NÁZOR NENÍ ANI NEBEZPEČÍM, ANI OHROŽENÍM.

Ba právě naopak.

 

Odlišný názor a jeho přijetí nás více než
COKOLIV JINÉHO UČÍ CTNOSTI NEJVYŠŠÍ…
a to lásce BEZ PODMÍNEK neboli
bezpodmínečné lásce. 

 

A co více nyní potřebujeme?
Jako lidstvo, jako společnost nejen českého národa, kde, troufnu si říci je vedoucím a JEDNOTNÝM NÁZOREM a touhou život V MÍRU A KLIDU.
LÁSCE A PRAVDĚ.
SDÍLENÍ A JEDNOTĚ přes veškeré, ale vlastně pouze zdánlivé rozdíly v názorech, barvě pleti, národnosti či pohlaví. To vše je pouze ILUZORNÍM ODDĚLENÍM a se skutečnou esencí lidských bytostí a jejich propojenosti nemá pranic společného.

 

Naše zájmy jsou jistě v tomto ohledu, alespoň ponejvíce, věřím, STEJNÉ.

 

A TO JE TO, CO NÁS VŠECHNY SPOJUJE.
ZA TÍMTO SI PEVNĚ „STŮJME“ jeden druhému
„po boku.“

Nemusíme s druhými nutně ve všem souhlasit, ale respektovat se vzájemně a ctít.
Protože chceme-li ustát ten „nátlak a nápor,“
pro mnohé jejich „očím“ stále ještě značně skrytý pod
rouškou ochrany a pomoci, pak právě vědomí této JEDNOTY a
otevřenosti jeden vůči druhému je ta „síla,“
která nás nadále povede a úspěšně nás „provede.“
Jinak by se totiž mohlo stát, že rozdělíme-li se v těchto základních lidských hodnotách,
zničíme sami sebe i bez pomoci virů či jiných, promiňte mi ten výraz mocichtivých parazitů.

V PROPOJENÍ JE NAŠE SÍLA. V PROPOJENÍ NAŠICH SRDCÍ. 

 

Naše mysl nás dokáže dokonale ošálit, oddělit a „namluvit“ nám,
že tím posledním, čím bychom mohli být je jakýsi CELEK A JEDNOTA.

 

Ale jak by se potom naše NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ O SVĚTĚ V MÍRU A LÁSCE mohla tak podobně SLUČOVAT? Čistě „náhodně?“

 

Nyní je důležité hledat to, CO NÁS I V ROZDÍLECH SPOJUJE.

 

A tuším,
že nad tím ani není třeba nijak zvlášť přemýšlet.
Tady se asi „ukrývá“ téměř vše,
co skutečně potřebujeme.

„NAPSÁNO ZE SRDCE, PRO VÁS I PRO MĚ, Z HLASU MÉ INTUICE,
AVŠAK STÁLE JDE O MÉ SUBJEKTIVNÍ VIDĚNÍ SVĚTA I AKTUÁLNÍHO DĚNÍ
A NIC VÍCE.“

 

S láskou a úctou,
Monika Zieneckerová

PROFIL MONIKA ZIENECKEROVÁ

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.